Övriga tjänster

SITA

Svenska institutet för trygga arbetsförhållanden

KONSULTATIV BETEENDEFÖRÄNDRING OCH PSYKOLOGSTÖD

 

Skulle utredningen visa att det finns problematik av större omfattning kan SITA hänvisa till samarbetspartners med lång erfarenhet för mer djupgående konsultativt stöd för genomgripande färändring av företagskultur och psykologiska utredningar.

Konsultativ beteendeförändring

 

Om det krävs mer än utbildning för att komma tillrätta med uppförandet i din organisation – då kan du få hjälp av våra specialister på beteendedesign. De arbetar enligt följande modell med åtta steg.

 

1. Definiera ett tydligt affärsmässigt problem

2. Sätt mätbara mål för beteende och affärsvärde

3. Beteendeanalys - varför gör inte folk som du vill?

4. Ta fram åtgärdsprogram

5. Test

6. Eventuell justering utifrån lärdomarna av testet

7. Lansering i hela organisationen, målgruppen, landet eller världen

8. Utvärdering

Psykologstöd

 

Det är ett välkänt faktum att företagets produktivitet och framgång är avhängig medarbetarnas goda fysiska och psykiska hälsa. Betydelsen av god fysisk hälsa har uppmärksammats mycket på sista tiden men minst lika viktigt är individens psykiska välmående för arbetsprestationen. I samarbete med en välrenomerad psykologmottagning kan vi erbjuda företag psykologisk kompetens enligt följande:

 

- Psykologbedömning vid utmattningssyndrom

 

- Konflikthantering

 

- Krishantering