Startsida

SITA

Svenska institutet för trygga arbetsförhållanden

Certifiera ditt företag eller arbetsplats

VAD ÄR SITA

 

Svenska Institutet för Trygga Arbetsförhållanden (SITA), är en verksamhet som utreder, utbildar och certifierar arbetsplatser i frågor kring diskriminering och sexuella trakasserier. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga arbetsförhållanden. Alla ska ha en sund och säker arbetsmiljö där ohälsa förebyggs. Detta innebär att arbetsplatsen är fri från sexuella trakasserier och kränkande särbehanfling.

 

SITA arbetar efter tydliga och enkla principer i enlighet med diskrimineringslagens och DO:s bestämmelser. Målet är att företaget ska ha möjlighet att:

 

  • Identifiera och förstå eventuella problem
  • Reda ut begreppen
  • Levandegöra riktlinjer och rutiner
  • Öka kunskap och initiera förändringsprocesser

Efter en genomförd certifiering kan företaget/organisationen använda SITAs emblem i sin marknadsföring och kommunikation och därmed påvisa att det finns ett handlingsprogram mot kränkningar och att alla anställda har kunskap om denna.

VAD SÄGER LAGEN

 

Under 2016 och 2017 har fler lagförändringar beslutats vilket ger arbetsgivaren ett utvidgat ansvar för en sund och trygg arbetsplats. Alla arbetsgivare med minst 10 anställda ska sedan 1 januari 2017 aktivt arbeta förebyggande mot diskriminering på arbetsplatsen. Detta innebär att regelbundet arbeta med att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp incidenter på arbetsplatsen. SITA:s modell belyser och tar sig an alla dessa steg och ger er organisation en bra grund gällande dessa frågor.